Văn phòng Bộ Quốc phòng tập huấn về quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự và trực tiếp giảng dạy có TS Hoàng Hữu Thám, Viện trưởng Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam, Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam.

Văn phòng Bộ Quốc phòng tập huấn về quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Hải, việc tổ chức lớp học giúp các học viên nắm được nội dung, phương pháp, quy trình, kỹ thuật xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; làm cơ sở bảo đảm sự thống nhất, tuân thủ pháp luật trong công tác triển khai nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả cao.

Văn phòng Bộ Quốc phòng tập huấn về quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ bắt buộc quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng và chất lượng giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Bộ Quốc phòng tập huấn về quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

TS Hoàng Hữu Thám, Viện trưởng Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam giảng bài tại lớp tập huấn.

Quá trình tập huấn, các học viên được đội ngũ chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng truyền đạt các chuyên đề: Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng, sự cần thiết xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; giới thiệu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn xây dựng, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị Quân đội...

Văn phòng Bộ Quốc phòng tập huấn về quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

TS Hoàng Hữu Thám, chuyên gia đầu ngành về Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 phát biểu.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Hải, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như công việc nội bộ tại các cơ quan, đơn vị Quân đội đang được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, chú trọng đầu tư, yêu cầu phải thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả.

Do đó lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi, tự giác học tập, nắm chắc kiến thức, làm cơ sở triển khai, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ở cơ quan, đơn vị mình.

Theo Quân đội Nhân dân

Tags:

Văn phòng Bộ Quốc phòng

quản lý chất lượng

hệ thống quản lý chất lượng

Tin cùng chuyên mục