6 trường hợp vi phạm giao thông không bị CSGT phạt tiền, cần phải biết kẻo mất tiền oan

6 trường hợp vi phạm giao thông không bị CSGT phạt tiền, cần phải biết kẻo mất tiền oan

6:00 | 13/11/2023

Khi tham gia giao thông, các tài xế cần phải tuân thủ quy định nếu không sẽ bị phạt nặng. Tuy nhiên, 6 trường hợp vi phạm giao thông dưới đây sẽ không bị CSGT phạt khi vi phạm giao thông.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, các vi phạm giao thông dưới đây có thể chỉ bị xử phạt cảnh cáo gồm:

6 trường hợp vi phạm giao thông không bị CSGT phạt tiền, cần phải biết kẻo mất tiền oan

 6 trường hợp vi phạm giao thông mà không bị phạt tiền.

- Người từ đủ 14 tuổi - dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô/điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô (khoản 1 Điều 21).

- Chăn dắt súc vật ở mái đường; buộc súc vật vào hàng cây hai bên đường hoặc vào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ của giao thông đường bộ (điểm a khoản 1 Điều 15).

- Tự ý leo trèo lên mố, trụ, dầm cầu (điểm b khoản 1 Điều 15).

- Thi công trên đường bộ đang khai thác không treo biển báo thông tin công trình hoặc treo biển báo thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định (khoản 1 Điều 13).

Ngoài ra các cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông còn có thể bị xử phạt cảnh cáo. Những trường hợp áp dụng hình phạt cảnh cáo bao gồm:

- Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

- Mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 – dưới 16 tuổi thực hiện.

Nếu thực hiện một trong các hành vi nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính không lập biên bản. Quyết định xử phạt được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản.

Đặc biệt, trường hợp người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi – dưới 16 tuổi bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ/người giám hộ của người đó.

Theo Bùi Hân

Tin cùng chuyên mục